1. İLETİŞİM
 2. SIK SORULANLAR
Araç Değer KaybıARAÇ DEĞER KAYBI
 1. İLETİŞİM
 2. 0312 231 44 00
Araç Değer KaybıAraç Değer Kaybı
arac-deger-kaybi-hesaplama

ARAÇ DEĞER KAYBI

ARAÇ DEĞER KAYBI

Araçlarımız Ekonomik Bir Değerdir!

Günümüzde araba sahibi olmak çoğu kişi için olağan bir hal almaya başlamıştır.

Kimileri için araba sahibi olmak bir araç olsa da kimileri için de bu araca sahip olmak aynı zamanda bir yatırım olarak da görülmektedir. Her iki halde de otomobillerimiz bizim için ekonomik bir değer taşırlar. 

Trafik içinde kullandığımız bu araçlarımız kimi zaman kazaya karışır ve karıştıkları kazalarda maddi hasarlar alırlar. Ortaya çıkan bu hasarların maddi boyutu bizleri üzdüğü kadar bizlere külfette getirebilir. Bu nedenle araçlarımızı sigorta ettiririz. 

Sigorta firmaları araçlarımızın uğrayabileeceği zararların yanı sıra araçlarımızın neden olabileceği zararları da karşılamak üzere poliçeler düzenlemektedirler. 

Zorunlu trafik sigortaları da temel olarak araçlarımızın başkalarına verebileceği zararları güvence altına almak için yasal olarak zorunlu kılınmıştır. 

Aracımız ile başkasının aracına, canına, malına zarar vermemiz halinde zorunlu trafik sigortası yerimize geçerek bu zararları giderirler. İşte burada başkalarının araçlarında neden olduğumuz değer kayıpları da bu sigorta poliçeleri kapsamında karşılanan bir zarar türüdür. 

Araç Değer Kaybını Zorunlu Trafik Sigortaları Öderler. 

Yukarıda anlattığımız gibi trafikte zarar gören araçlarımızın tamirat giderlerini zarara sebep olan aracın zorunlu trafik sigortası, aracın sürücüsü ve aracın sahibi ödemekle yükümlüdür. Bunun yanı sıra aynı zamanda aracımızın değer kaybını da bu kişilerin ödemesi gerekir. 

İşte bu sitede aracınızda meydana gelebilecek değer kayıplarının ne kadar olduğunun tespiti ve kimden nasıl tahsil edileceğine ilişkin bilgileri bulabileceksiniz. 

 • Karşı tarafın zorunlu trafik sigortası yoksa?

  Araç değer kaybı aslında kazada kusurlu tarafın ödemesi gereken bir tazminat türüdür. Bu tazminatın ödeme yükümlüsü araç sürücüsü ve sahibi olduğu halde aracın sigortalı olması dolayısıyla bu süreçte karşı tarafın aracını sigorta eden firmaya başvurulmaktadır. Eğer aracın sigortası yok ise bu durumda araç sürücüsü ve araç sahibi aracınızda meydana gelen değer kaybından sorumlu olacaklardır. Yalnız bu durumda sigorta tahkim komisyonuna değil T.C. Mahkemelerine başvurarak alacağın tahsili için dava açılması gerekmektedir.

 • Değer kaybımın tamamını alabilir miyim?

  Zorunlu trafik sigortasının limitleri dahilinde kaldığı sürece karşı tarafın zorunlu trafik sigorta firmasından değer kaybınızın tamamını alabilirsiniz. Eğer zararınız zorunlu mali mesuliyet sigortası limitini aşıyor isebu defa karşı yan araç sahibinden zararınızın giderilmesini isteyebilirsiniz. Bu talep T.C. Mahkemelerinde açılacak bir dava ile olur ve bu konuda da tarafımızca hukuki destek sağlanmaktadır.

 • Park Halindeki Araca Çarpılmasında Değer Kaybı

  Park halinde bulunan aracınıza başka bir aracın çarpması halinde de araç değer kaybınızı alabilirsiniz. Zira bu durum dahi çarpan araç bakımından bir trafik kazası durumu olup çarpan aracın zorunlu trafik sigortasının bu zararı karşılama sorumluluğu bulunmaktadır.

 • Değer Kaybı Zamanaşımı Süresi
  Araç Değer Kaybı talep etmek için zamanaşımı süresi 2 yıldır.

  Bu iki yıllık süre kazanın meydana gelmesinden itibaren başlar ve bu 2 yıllık süre içinde sigorta şirketine başvurmakla kesilir. Sigorta firmalarına ya da zarara sebebiyet veren kişilerin bu tazminatı ödemek için sorumlulukları sürekli olmasına rağmen zaman aşımı itirazında bulunmaları halinde bu alacağın onlardan tahsili mümkün olmaz. Bu nedenle Araç Değer Kaybı alacağınızın zamanaşımına uğramasına fırsat vermeden en kısa zamanda zararınızın giderilmesini talep etmelisiniz.

 • Hasarın Sigortaya İhbar Süresi Nedir?
  Sigortaya ihbar süresi en sık sorulardan sorulardan biri;

  Sigorta yaptırmış olmak oluşan bir hasar karşısında sigortanın kendiliğinden hasarı ödemesi anlamına gelmemektedir. Hasar oluştuğunda sigortaya ihbar süresi çok önemli bir konudur. Hasarın meydana gelmesinden sonra hasarın tazmin edilebilmesi için hasarın oluştuğunun sigortaya ihbar edilmesi gerekli, bu durumu sigorta sahipleri bilse bile hasarın sigortaya ihbar süresinin olup olmadığı konusunda kafa karışıklığı yaşanabiliyor.

  Trafik kazası sonrasında ister kaza yaptığınız araç sahibi ile anlaşarak isterseniz polis memurunun marifetiyle hazırlanacak kaza tespit tutanağını sizden beklenen diğer evraklarla en hızlı şekilde sigorta şirketi ya da ilgili acentenize başvurmalısınız.

  Hasar oluştuktan sonra hasarın sigortaya ihbar edilmesinde tabiki bir süre vardır.

  ''Rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren en geç  5 işgünü içinde hasarın sigorta şirketine bildirilmesi'' şarttır.

  Belirtilen zaman aralığında oluşan hasarın sigortaya ihbar etmeyen ve toplu ihbarda bulunarak tazminat  talep eden sigortalılar haksız olarak değerlendirilebileceği için hasarın karşılığını alamayabilirler. Siz de bu olumsuzluklar ile karşılaşmamak için 5 iş günü içinde sigortaya hasar ihbarında bulunmaya özen göstermeli ve işlemleri bir an önce yapmalısınız.

  Unutmayın Sigortaya ihbar süresi 5 gündür.

   

 • Araç Değer Kaybını Kim Öder
  Araç Değer Kaybını Kim Öder

  Trafik kazası sonrasında oluşan aracınızda meydana gelen hasar bu hasara sebep olan aracın sürücü ve aracın sahibi tarafından karşılanır. Eğer bu kişilerin kullandıkları aracın zorunlu trafik sigortası var ise bu sigorta firması poliçe limiti dahilinde hasarı bu kişilerin yerine geçerek öder. Aracın hasarını sigorta firması ödediğine göre hasar dışındaki Araç Değer Kaybını Kim Öder sorusu da aklınıza gelecektir.

  Araç Değer Kaybı Kimden İstenmeli

  Araç değer kaybı nedir sorusuna daha önceki bir yazımızda cevap vermiştik. Araç değer kaybı trafik kazası dolayısıyla oluşan hasarın aracın değerinde yarattığı itibari değer kaybıdır. Bu değer kaybı da diğer zarar kalemleri gibi talep edilebilir bir zarardır. Bu nedenle araç değer kaybı da talep edilebilir. Araç Değer Kaybını kim öder sorusunun cevabına gelince; Araçtaki hasarı nasıl ki hasara neden olan sürücü veya araç sahibi ödüyor ise değer kaybından da bu kişiler sorumlu olacaktır. Eğer bu kişilerin kullandıkları veya sahibi oldukları araç zorunlu trafik sigortasına sahip ise sigorta firması da poliçe limitleri dahilinde araç değer kaybını ödemekle yükümlü olacaktır.

  Araç Değer Kaybı Sigorta Firmasından İstenebilir

  Araç Değer Kaybını Kim Öder sorusunun en net cevabı hasara sebep olan aracın sigortasını yapan firmadır diyebiliriz. Peki sigorta firmasına doğrudan başvurabilir miyiz? Ne yazık ki hayır. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde araç değer kaybı sigorta firmasından yazı ile talep edilmeli, akabinde yasal süresi içinde ödeme yapılmaz ise dava açılması yoluna gidilmelidir.

  Talep edilecek araç değer kaybı miktarı nedir ve nasıl tespit edilir.

  Talep edilecek Araç Değer Kaybı miktarı lisanslı sigorta eksperleri tarafından yapılacak olan inceleme sonunda ortaya çıkar. Bu eksper raporundaki değerlendirmeler araç değer kaybını kimin ödeyeceği cevabını vermez. Sigorta firmalarının poliçe limitleri her yıl yasa ile düzenlenir. Bu düzenlemeye göre örneğin sigorta limiti 30 bin lira ise bu limitin 20 bin lirası ile hasar bedeli için ödenmiş ise sigorta firmasının araç değer kaybı için sorumluluğu 10 liraya kadar olacaktır. Bu nedenle zararın miktarı ile değer kaybının miktarının toplamı 30 bin lirayı geçmeyecektir.

  Sonuç olarak; araç değer kaybını zarara sebep olan sürücü, araç sahibi, bunları sigorta eden sigorta firması (poliçesi limiti dahilinde) zarara uğrayan kişiye ödemekle yükümlüdür.

  Araç Değer Kaybını Kim Öder sorunuz hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın.
 • Araç Değer Kaybı Kimden İstenir
  Araç Değer Kaybı Kimden İstenir.

  Araç Değer Kaybı Kimden İstenir. Araç sahibi, araç sürücüsü ve arcı sigortalayan firmadan istenir.

  Trafik kazası yapan pek çok kişi kaza sonrasında aracında meydana gelen araç değer kaybı kimden isteyeceğini düşünür. Araç değer kaybı kimden istenir sorusunun en net cevabı şu şekilde verilebilir. Araç değer kaybı bu zarara neden olan kişi ve bu kişileri sigorta eden tarafından karşılanır. Araç değer kaybının kimden isteneceği konusunda daha ayrıntılı bilgi vermek gerekirse şöyle ifade edilebilir. Yaşanan trafik kazası dolayısıyla aracı zarar gören kişi aracına zarar veren aracın sürücüsüne başvurabilir. Bu sürücünün dışında aracın yasal sahibi de firma ya da kişi de araç değer kaybından sorumlu olacaktır. Zorunlu trafik sigortaları bu kişilerin yani sürücü ve araç sahibinin ödemekle yükümlü oldukları bu zararları karşılamakla yükümlüdür. Tabi ki sigorta şirketlerinin sorumluluğu sınırsız değildir. Araç değer kaybı aracın onarım gideri dışında ortaya çıkan bir zarar olduğu için sigorta şirketi hem hasarın onarım giderini hem de araç değer kaybını ödemekle yükümlü olacaktır. Bu zarar kalemlerinin her ikisinin toplamı sigorta şirketinin sorumlu olduğu limit dahilinde olduğu müddetçe sigorta şirketleri tarafından karşılanır. Sigorta şirketinin teminat kapsamını aşan miktarlarda ise aşan miktar araç sürücüsünden ve araç sahibinden talep edilebilir. Araç değer kaybı kimden isterin sorusu burada bir başka anlam taşımaktadır. Sigorta limiti dahilinde olan miktarlar sigorta şirketinden istenirken sigorta şirketinin limitini aşan miktarlar ise araç sahibinden ve aracın sürücüsünden talep edilir.

  Araç Değer Kaybı Kimden İstenir sorunuza umarız cevap verebilmişizdir. Daha fazla bilgi için bize ulaşın.
Sorularınız Varsa Cevaplayalım
 • M
  Mustafa Karaca20.12.2017

  22 mayıs 2017 tarihinde başka bir araç ben sol şeritte giderken arkadan bana çarptı 6bin tl lik bir hasar oldu arabamda değer kaybı almak istiyorum bunun şartları nelerdir meyil atarsanız sevinirim

  Araç Değer Kaybı

  Mustafa bey öncelikle geçmiş olsun. Değer kaybı alabilmeniz için öncelikle aracınızın onarımının tamamlanmış ve hasar kaydınızın tramerde görünür hale gelmiş olması gerekir. Değer kaybı alabilmeniz için aracınızın 165.000 km yi ve 10 yaşını aşmamış ve aynı yerden hasar almamış bir araç olması gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen bize 0 555 736 8888 numaralı ya da 0 532 331 34 15 numaralı telefondan ulaşınız. İyi günler dilerim. Av. İlker TÜRKGÜLER

Soru Sor
ARAÇ DEĞER KAYBI
Adres Cihan Sokak 29/8 Sıhhiye Çankaya Ankara Telefon 0312 231 4400 Mobil 0555 736 8888 Faks 0312 231 4411 Mail infoarac-deger-kaybi.com
Araç Değer KaybıAraç Değer KaybıAv. İlker Türkgüler
0312 231 44000555 736 8888
DMCA.com Protection StatusArac Deger Kaybi