1. İLETİŞİM
 2. SIK SORULANLAR
Araç Değer KaybıARAÇ DEĞER KAYBI
 1. İLETİŞİM
 2. 0312 231 44 00
Araç Değer KaybıAraç Değer Kaybı
arac-deger-kaybi-hesaplama

Araçta Değer Kaybı

Araçta Değer Kaybı

Araçta Değer Kaybı

Araçta değer kaybı trafik kazası sonrasında pek çok kazazede ve araç sahibinin düşündüğü sorunlardan biri olarak ortaya çıkar.

Bu sorunun ortaya çıkmasından sonra araç sahiplerinin araçlarındaki değer kaybının tahsilini sağlamak için bir takım işlemler yapması gerekir.

Araçta meydana gelen değer kaybının alınması için yapılması gerekenler

Öncelikle araç değer kaybı miktarının ne olduğunun tespit edilmesi gerekir. Araçta değer kaybı miktarının tespitinde yetkili kişiler bakanlık tarafından yetkilendirilmiş sigorta eksperleridir.

Sigorta eksperleri tarafından hazırlanacak değer kaybı ekper raporunun yapılacak başvuru sırasında dilekçe ekinde gönderilmesi gerekir. Böyle bir başvuruda eksper raporu talep edilecek olan değer kaybı miktanını ne olduğunun bizim tarafımızdan bilinmesine imkan sağladığı gibi başvurulan sigorta firmasının da talebin haklı olup olmadığını anlamasına yardımcı olur.

Sigorta firmaları araçta değer kaybı miktarını kendi eksperlerine de hesap ettirebilir. Bu yapılan değerlendirmeler sigorta firmalarının kendi ödeyecekleri miktarı tespit amacıyla yaptıkları işlemlerdir. Araçta değer kaybı almak için diğer koşulların da oluşmuş olması gereklidir.

Değer kaybı koşulları

Öncelikle araçta değer kaybı alabilmek için aracınızın 10 yaşını aşmamış olması gereklidir. İkinci olarak aracınızın kaza esnasında 165.000 km yi aşmamış olması gerekir. Son olarak araç değer kaybı istenecek aracınızın aynı yerden daha önce hasarlanmamış olması gereklidir. Tabi ki araç değer kaybı talep edebilmek için talepte bulunan %100 kusurlu olmaması gereklidir.

Araçta değer kaybı talep ve tahsili işlemleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

 • Karşı tarafın zorunlu trafik sigortası yoksa?

  Araç değer kaybı aslında kazada kusurlu tarafın ödemesi gereken bir tazminat türüdür. Bu tazminatın ödeme yükümlüsü araç sürücüsü ve sahibi olduğu halde aracın sigortalı olması dolayısıyla bu süreçte karşı tarafın aracını sigorta eden firmaya başvurulmaktadır. Eğer aracın sigortası yok ise bu durumda araç sürücüsü ve araç sahibi aracınızda meydana gelen değer kaybından sorumlu olacaklardır. Yalnız bu durumda sigorta tahkim komisyonuna değil T.C. Mahkemelerine başvurarak alacağın tahsili için dava açılması gerekmektedir.

 • Park Halindeki Araca Çarpılmasında Değer Kaybı

  Park halinde bulunan aracınıza başka bir aracın çarpması halinde de araç değer kaybınızı alabilirsiniz. Zira bu durum dahi çarpan araç bakımından bir trafik kazası durumu olup çarpan aracın zorunlu trafik sigortasının bu zararı karşılama sorumluluğu bulunmaktadır.

 • Araç Değer Kaybı Nasıl Karşılanır
  Araç Değer Kaybı Nasıl Karşılanır

  Araç Değer Kaybı Nasıl Karşılanır ? Araç değer kaybı da trafik kazası sırasında oluşan maddi zarar kalemi gibi bir zarar kalemidir. Bu zarar kalemi aracın tamiratı dolayısıyla oluşan piyasa rayiçlerindeki düşüş olarak karşımıza çıkar.

  Araç değer kaybı da hasar bedeli gibi zararı karşılayan zorunlu trafik sigortası tarafından karşılanır.

  Nasıl ki hasarlanan aracınızın hasar bedelini karşı tarafın zorunlu trafik sigortası ödüyor ise değer kaybını da aynı zorunlu trafik sigortası ödemekle yükümlüdür. Ne varki zorunlu trafik sigortasının teminat limiti içinde olsun. Eğer aracın hasar onarım gideri sigorta şirketinin ödeme limitini doldurdu ise bu durumda zorunlu trafik sigortasının değer kaybını ödemesi mümkün olmayabilir. Böyle bir durumda değer kaybına neden olan kazada kusurlu araç sahibi ve araç sürücüsünün de bu değer kaybını karşılaması mecburiyetleri vardır. Bu konuda değer kaybınan alınabilmesi için dava açılması bir zorunluluk haline gelebilir.

  Araç Değer Kaybı Nasıl Karşılanır sorunuza daha ayrıntılı cevaplar için bize ulaşın.
 • Değer Kaybı Zamanaşımı Süresi
  Araç Değer Kaybı talep etmek için zamanaşımı süresi 2 yıldır.

  Bu iki yıllık süre kazanın meydana gelmesinden itibaren başlar ve bu 2 yıllık süre içinde sigorta şirketine başvurmakla kesilir. Sigorta firmalarına ya da zarara sebebiyet veren kişilerin bu tazminatı ödemek için sorumlulukları sürekli olmasına rağmen zaman aşımı itirazında bulunmaları halinde bu alacağın onlardan tahsili mümkün olmaz. Bu nedenle Araç Değer Kaybı alacağınızın zamanaşımına uğramasına fırsat vermeden en kısa zamanda zararınızın giderilmesini talep etmelisiniz.

 • Hasarın Sigortaya İhbar Süresi Nedir?
  Sigortaya ihbar süresi en sık sorulardan sorulardan biri;

  Sigorta yaptırmış olmak oluşan bir hasar karşısında sigortanın kendiliğinden hasarı ödemesi anlamına gelmemektedir. Hasar oluştuğunda sigortaya ihbar süresi çok önemli bir konudur. Hasarın meydana gelmesinden sonra hasarın tazmin edilebilmesi için hasarın oluştuğunun sigortaya ihbar edilmesi gerekli, bu durumu sigorta sahipleri bilse bile hasarın sigortaya ihbar süresinin olup olmadığı konusunda kafa karışıklığı yaşanabiliyor.

  Trafik kazası sonrasında ister kaza yaptığınız araç sahibi ile anlaşarak isterseniz polis memurunun marifetiyle hazırlanacak kaza tespit tutanağını sizden beklenen diğer evraklarla en hızlı şekilde sigorta şirketi ya da ilgili acentenize başvurmalısınız.

  Hasar oluştuktan sonra hasarın sigortaya ihbar edilmesinde tabiki bir süre vardır.

  ''Rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren en geç  5 işgünü içinde hasarın sigorta şirketine bildirilmesi'' şarttır.

  Belirtilen zaman aralığında oluşan hasarın sigortaya ihbar etmeyen ve toplu ihbarda bulunarak tazminat  talep eden sigortalılar haksız olarak değerlendirilebileceği için hasarın karşılığını alamayabilirler. Siz de bu olumsuzluklar ile karşılaşmamak için 5 iş günü içinde sigortaya hasar ihbarında bulunmaya özen göstermeli ve işlemleri bir an önce yapmalısınız.

  Unutmayın Sigortaya ihbar süresi 5 gündür.

   

 • Araç Değer Kaybını Kim Öder
  Araç Değer Kaybını Kim Öder

  Trafik kazası sonrasında oluşan aracınızda meydana gelen hasar bu hasara sebep olan aracın sürücü ve aracın sahibi tarafından karşılanır. Eğer bu kişilerin kullandıkları aracın zorunlu trafik sigortası var ise bu sigorta firması poliçe limiti dahilinde hasarı bu kişilerin yerine geçerek öder. Aracın hasarını sigorta firması ödediğine göre hasar dışındaki Araç Değer Kaybını Kim Öder sorusu da aklınıza gelecektir.

  Araç Değer Kaybı Kimden İstenmeli

  Araç değer kaybı nedir sorusuna daha önceki bir yazımızda cevap vermiştik. Araç değer kaybı trafik kazası dolayısıyla oluşan hasarın aracın değerinde yarattığı itibari değer kaybıdır. Bu değer kaybı da diğer zarar kalemleri gibi talep edilebilir bir zarardır. Bu nedenle araç değer kaybı da talep edilebilir. Araç Değer Kaybını kim öder sorusunun cevabına gelince; Araçtaki hasarı nasıl ki hasara neden olan sürücü veya araç sahibi ödüyor ise değer kaybından da bu kişiler sorumlu olacaktır. Eğer bu kişilerin kullandıkları veya sahibi oldukları araç zorunlu trafik sigortasına sahip ise sigorta firması da poliçe limitleri dahilinde araç değer kaybını ödemekle yükümlü olacaktır.

  Araç Değer Kaybı Sigorta Firmasından İstenebilir

  Araç Değer Kaybını Kim Öder sorusunun en net cevabı hasara sebep olan aracın sigortasını yapan firmadır diyebiliriz. Peki sigorta firmasına doğrudan başvurabilir miyiz? Ne yazık ki hayır. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde araç değer kaybı sigorta firmasından yazı ile talep edilmeli, akabinde yasal süresi içinde ödeme yapılmaz ise dava açılması yoluna gidilmelidir.

  Talep edilecek araç değer kaybı miktarı nedir ve nasıl tespit edilir.

  Talep edilecek Araç Değer Kaybı miktarı lisanslı sigorta eksperleri tarafından yapılacak olan inceleme sonunda ortaya çıkar. Bu eksper raporundaki değerlendirmeler araç değer kaybını kimin ödeyeceği cevabını vermez. Sigorta firmalarının poliçe limitleri her yıl yasa ile düzenlenir. Bu düzenlemeye göre örneğin sigorta limiti 30 bin lira ise bu limitin 20 bin lirası ile hasar bedeli için ödenmiş ise sigorta firmasının araç değer kaybı için sorumluluğu 10 liraya kadar olacaktır. Bu nedenle zararın miktarı ile değer kaybının miktarının toplamı 30 bin lirayı geçmeyecektir.

  Sonuç olarak; araç değer kaybını zarara sebep olan sürücü, araç sahibi, bunları sigorta eden sigorta firması (poliçesi limiti dahilinde) zarara uğrayan kişiye ödemekle yükümlüdür.

  Araç Değer Kaybını Kim Öder sorunuz hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın.
 • Araç Değer Kaybı Kimden İstenir
  Araç Değer Kaybı Kimden İstenir.

  Araç Değer Kaybı Kimden İstenir. Araç sahibi, araç sürücüsü ve arcı sigortalayan firmadan istenir.

  Trafik kazası yapan pek çok kişi kaza sonrasında aracında meydana gelen araç değer kaybı kimden isteyeceğini düşünür. Araç değer kaybı kimden istenir sorusunun en net cevabı şu şekilde verilebilir. Araç değer kaybı bu zarara neden olan kişi ve bu kişileri sigorta eden tarafından karşılanır. Araç değer kaybının kimden isteneceği konusunda daha ayrıntılı bilgi vermek gerekirse şöyle ifade edilebilir. Yaşanan trafik kazası dolayısıyla aracı zarar gören kişi aracına zarar veren aracın sürücüsüne başvurabilir. Bu sürücünün dışında aracın yasal sahibi de firma ya da kişi de araç değer kaybından sorumlu olacaktır. Zorunlu trafik sigortaları bu kişilerin yani sürücü ve araç sahibinin ödemekle yükümlü oldukları bu zararları karşılamakla yükümlüdür. Tabi ki sigorta şirketlerinin sorumluluğu sınırsız değildir. Araç değer kaybı aracın onarım gideri dışında ortaya çıkan bir zarar olduğu için sigorta şirketi hem hasarın onarım giderini hem de araç değer kaybını ödemekle yükümlü olacaktır. Bu zarar kalemlerinin her ikisinin toplamı sigorta şirketinin sorumlu olduğu limit dahilinde olduğu müddetçe sigorta şirketleri tarafından karşılanır. Sigorta şirketinin teminat kapsamını aşan miktarlarda ise aşan miktar araç sürücüsünden ve araç sahibinden talep edilebilir. Araç değer kaybı kimden isterin sorusu burada bir başka anlam taşımaktadır. Sigorta limiti dahilinde olan miktarlar sigorta şirketinden istenirken sigorta şirketinin limitini aşan miktarlar ise araç sahibinden ve aracın sürücüsünden talep edilir.

  Araç Değer Kaybı Kimden İstenir sorunuza umarız cevap verebilmişizdir. Daha fazla bilgi için bize ulaşın.
 • Araç Değer Kaybı Nasıl Tahsil Edilir
  Araç Değer Kaybı Nasıl Tahsil Edilir

  Araç değer kaybı trafik kazası sonrasında araçta meydana gelen itibari değer düşüşünü ifade etmektedir. Bu değer düşüşü ikinci el piyasasında araç fiyatlarında belirleyici olan hasarsızlık durumunu olumsuz etkilemekte ve kaza yapmış araç ile yapmamış araç arasında farklılığın oluşmasına neden olmaktadır.

  Bu aşamaya gelen araç sahiplerinin kendi kusurlarından kaynaklanmayan bu değer kaybını talep ve tahsil imkanları bulunmaktadır. Bu imkanı kullanmak isteyen araç sahiplerinin öncelikle değer kaybının miktarını bu konuda uzman ve lisanslı bir ekspere hesaplatması gerekmektedir. Bu hesaplama talebin miktarının ne olabileceğini belirlemek açısından önemlidir. Eğer bu şekilde bir değer kaybı raporu alınmaz ise talep ya gereğinden fazla ya da eksik olabilir. Her iki durumda da araç sahibinin zararının oluşması mümkündür. Bu nedenle eksper raporu bu aşamada büyük bir önem arz etmektedir.

  İkinci olarak araç değer kaybı raporu ile sigorta şirketine başvuru yapılması ve değer kaybının ödenmesinin istenmesi gerekir. Daha sonra hukuki yollara başvurmak isteyen kişilerin öncelikle bu başvuruyu yapmış olması şartı vardır.

  Sigorta şirketi tarafından olumsuz cevap verilmesi ya da hiç cevap verilmemesi halinde araç değer kaybının tahsili için hukuki süreç başlatılabilir. Bu süreç T.C. Mahkemelerinin yargı organlarında yürütülebileceği gibi Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde de yapılabilir. Her iki halde de işlemler dikkatli ve titizce sürdürülmelidir. Aksi halde hak kaybına neden olabilecek sonuçlar ortaya çıkabilir.

  Bu işlemler sonunda elde edilen yargı kararının T.C. İcra ve İflas müdürlüklerinde işleme konularak icraen tahsili mümkündür.

   

Sorularınız Varsa Cevaplayalım
 • C
  Ceyhan Turna16.02.2018

  değer kaybının oluşması için aracın illa ki trafik kazasına karışmış olması mı gerekir. Otoparkta arabama çocuklar zarar vermiş. Bunların babasından da değer kaybı talep edebilir miyim?

  Araç Değer Kaybı

  Ceyhan bey geçmiş olsun. Araç değer kaybı talep etmeniz için illa ki trafik kazası olması gerekmez. Değer kaybı doğrudan dava ile zarara sebep olan kişiden dava ile istenebilir. Olayınızda çocuğun sebep olduğu zarardan çocuğun ebeveynleri sorumlu olacaktır.

Soru Sor
ARAÇ DEĞER KAYBI
Adres Cihan Sokak 29/8 Sıhhiye Çankaya Ankara Telefon 0312 231 4400 Mobil 0555 736 8888 Faks 0312 231 4411 Mail infoarac-deger-kaybi.com
Araç Değer KaybıAraç Değer KaybıAv. İlker Türkgüler
0312 231 44000555 736 8888