Author: admin

Hasarın Sigortaya İhbar Süresi Nedir

Sigortaya ihbar süresi en sık sorulardan sorulardan biri; Sigorta yaptırmış olmak oluşan bir hasar karşısında sigortanın kendiliğinden hasarı ödemesi anlamına gelmemektedir. Hasar oluştuğunda sigortaya ihbar süresi çok önemli bir konudur. Hasarın meydana gelmesinden sonra hasarın tazmin edilebilmesi için hasarın oluştuğunun sigortaya ihbar edilmesi gerekli, bu durumu sigorta sahipleri bilse bile hasarın sigortaya ihbar süresinin olup olmadığı konusunda kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Trafik ka...
Devamı

Trafik Kazası Sonrası Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonrası Tazminat Davası Meydana gelen bir trafik kazası sonrası oluşabilecek maddi zararlar ve kayıpların telafisi için açılan davalara Tazminat Davası denilir. Tazminat davaları bedeni kayıplardan kaynaklanacağı gibi mal kayıplarından da kaynaklanabilir. Maddi kayıpların özellikle bedeni kayıp ve can kaybıyla sonuçlanan tiplerinde bedeni kaybı yaşayan kişinin kendisi ya da can kaybı yaşayan kişilerin de gerisinde kalan kişiler tarafından maddi tazminat davası açılabilir. ...
Devamı

Değer Kaybı Zamanaşımı Süresi

Araç Değer Kaybı talep etmek için zamanaşımı süresi 2 yıldır. Bu iki yıllık süre kazanın meydana gelmesinden itibaren başlar ve bu 2 yıllık süre içinde sigorta şirketine başvurmakla kesilir. Sigorta firmalarına ya da zarara sebebiyet veren kişilerin bu tazminatı ödemek için sorumlulukları sürekli olmasına rağmen zaman aşımı itirazında bulunmaları halinde bu alacağın onlardan tahsili mümkün olmaz. Bu nedenle Araç Değer Kaybı alacağınızın zamanaşımına uğramasına fırsat vermeden en kısa za...
Devamı

Bisiklet Çarması ve Değer Kaybı

Araç değer kaybı aracınıza zarar veren kişinin ödemekle yükümlü olduğu tamirat giderleri gibi ödenmesi gereken bir tazminat türü olduğunu daha önceki yazılarımızda ifade etmiştik. Bisiklet ile trafikte seyahat eden bir kişinin aracınıza çarpması halinde bisikletin bir sigortasının olmayacağı aşikardır. Böyle bir durumda bisiklet sürücüsünün aracınızda oluşan zararı karşılamak zorunda olduğu kuşkusuzdur. Aracınızda oluşan değer kaybı da tamirat giderleri bir tazmirat türü olup bisiklet sahibin...
Devamı

Araç Değer Kaybının Hukuki Altyapısı

Araç Değer Kaybının Hukuki Altyapısı Araç Değer Kaybı maddi tazminat hukukunun bir parçasıdır. Temel olarak Borçlar Kanununda maddi tazminat zararı veren kişi tarafından karşılanması üzerine kuruludur. Yargıtay'ın artık yerleşik içtihadında da araç değer kaybının da diğer maddi zararlar gibi bir zarar kalemi olduğu yönündedir. Diğer maddi tazminat türlerinde olduğu gibi araç değer kaybı tazminatının da tahsilinin talep edilebilmesinin mümkün olduğu kaçınılmazdır. Bir kazada zararın...
Devamı

Araç Değer Kaybı Nasıl Karşılanır?

Araç Değer Kaybı Nasıl Karşılanır Araç Değer Kaybı Nasıl Karşılanır ? Araç değer kaybı da trafik kazası sırasında oluşan maddi zarar kalemi gibi bir zarar kalemidir. Bu zarar kalemi aracın tamiratı dolayısıyla oluşan piyasa rayiçlerindeki düşüş olarak karşımıza çıkar. Araç değer kaybı da hasar bedeli gibi zararı karşılayan zorunlu trafik sigortası tarafından karşılanır. Nasıl ki hasarlanan aracınızın hasar bedelini karşı tarafın zorunlu trafik sigortası ödüyor ise değer kaybını da aynı zoru...
Devamı

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Araç değer kaybı Bakanlık tarafından özel lisans verilmiş uzman eksperler tarafından hesaplanır. Hesaplama için 14 mayıs 2015 günü 29355 nolu Resim Gazetede yayınlanan ve 01 Haziran 2015 tarihi sonrası yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Genel Şartları gereği Araç Değer kaybı esaslarına ilişkin yönetmelik uygulanır. Peki Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır? Bu yönetmelikte hesaplamanın yapılabilmesi için aracın yaşı, kilometresi ve daha önceki kaza geçmişi gi...
Devamı

Araç değer kaybı ödemesinde eksper ücreti de ödenir mi?

Araç değer kaybı ödemesinde eksper ücreti de ödenir mi? Bu soru çoğu araç değer kaybı başvurusu yapan kişinin aklına gelen bir sorudur. Çoğu zaman "evet" diye kısaca cevaplamak mümkündür. Araç değer kaybınızın tahsili için yaptığınız başvuru öncesinde yaptırdığınız değer kaybı eksper hizmeti dolayısıyla ödemiş olduğunuz ekspertiz ücretini yazılı başvurunuz ile birlikte değer kaybı ile birlikte talep ettiğinizde geri almanız mümkün olabilmektedir. Sigorta tahkim kurulu kararlarının ...
Devamı

İCRA VE TAHSİLAT

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU tarafından karara bağlanan araç değer kaybınız artık sigorta firmalarından tahsil edilebilir hale gelmiştir. Bu aşamada kararın icra müdürlüklerinde icra kabiliyeti vardır ve alacağınız değer kaybının tahsili için karar tarafımızca icraya konulur. İcra takibi sonrasında sigorta firmaları çok kısa bir süre içinde ödemelerini gerçekleştirmektedir. Sigorta firmalarının ödemelerini gerçekleştirmelerinin akabinde alacağınız tutar tarafınıza ait banka hesabına tarafımızca h...
Devamı
Top
WhatsApp Whatsapp Soru Sor