Blog

Değer Kaybı Zamanaşımı Süresi

Araç Değer Kaybı talep etmek için zamanaşımı süresi 2 yıldır. Bu iki yıllık süre kazanın meydana gelmesinden itibaren başlar ve bu 2 yıllık süre içinde sigorta şirketine başvurmakla kesilir. Sigorta firmalarına ya da zarara sebebiyet veren kişilerin bu tazminatı ödemek için sorumlulukları sürekli olmasına rağmen zaman aşımı itirazında bulunmaları halinde bu alacağın onlardan tahsili mümkün olmaz. Bu nedenle Araç Değer Kaybı alacağınızın zamanaşımına uğramasına fırsat vermeden en kısa za...
Devamı

Araç Değer Kaybının Hukuki Altyapısı

Araç Değer Kaybının Hukuki Altyapısı Araç Değer Kaybı maddi tazminat hukukunun bir parçasıdır. Temel olarak Borçlar Kanununda maddi tazminat zararı veren kişi tarafından karşılanması üzerine kuruludur. Yargıtay'ın artık yerleşik içtihadında da araç değer kaybının da diğer maddi zararlar gibi bir zarar kalemi olduğu yönündedir. Diğer maddi tazminat türlerinde olduğu gibi araç değer kaybı tazminatının da tahsilinin talep edilebilmesinin mümkün olduğu kaçınılmazdır. Bir kazada zararın...
Devamı

DEĞER KAYBIMI NASIL ALIRIM

Değer Kaybımı Nasıl Alırım? Bize en çok sorulan sorulardan biridir. Aracınızın karıştığı trafik kazası sonrası uğradığı değer kaybı aşağıda açıklayacağımız sürecin takip edilmesi ile alınabilmektedir. Öncelikle aracınızdaki değer kaybının ne kadar olduğu bakanlık tarafından lisanslı uzman eksperlerce tespit edilmesi gerekmektedir. Zira aracınızda oluşduğunu düşündüğünüz değer kaybının ne kadar olduğunun tespiti piyasa araştırması ile yapılamamaktadır. Bu nedenle bir sigorta eksperine yaptır...
Devamı

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

Aracınızda meydana gelen değer kaybının sigorta firmasından talep edilmesinden ve beklenmesi gereken yasal sürenin geçmesinden sonra SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU'na başvurma hakkımız doğmaktadır. Bu hakkın doğması üzerine SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU'na başvuruda aranan şartlara uygun başvuru dilekçesinin hazırlanması ve gerekli başvuru harçlarının yatırılmasının ardından SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU tarafından yargılama yapılmaya başlanır. Bu yargılama sırasında yazışmaların tamamı internet ortamında ve...
Devamı
Top